LEVERINGSVOORWAARDEN
BESTELLINGEN
LakshmiShop tracht iedere bestelling zo spoedig mogelijk en met zorg te verwerken. Leveringen worden gedaan met PostNL. Bij bestellingen welke wij telefonisch ontvangen is het risico voor verkeerde leveringen voor de ontvanger. LakshmiShop is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelling, dit geldt niet voor de bestellingen via e-mail of webshop. LakshmiShop is niet verantwoordelijk voor bestellingen die niet tijdig worden geleverd. LakshmiShop is wel verantwoordelijk voor bestellingen die niet aankomen bij de geadresseerde. In geval er goederen retour komen omdat er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en/of de bestelling wordt niet afgehaald, is LakshmiShop genoodzaakt de kosten voor het heen en weer zenden in rekening te brengen.

VERZENDKOSTEN

Levertijden:

Wij verzenden zo snel mogelijk en hoe lang het duurt voor iets aankomt is afhankelijk van locatie. Voor Nederland is dit volgens Post NL 24-48 uur. Voor België is dit 2-3 Dagen. Voor overige landen ia afhankelijk van de desbetreffende landen. Wij nemen de orders pas in behandeling als we de betaling ontvangen hebben. We starten de verwerking en doen dit tussen 6:00 uur morgens en 17:00 middags. We factureren de orders, labellen de pakketten en updaten de status van uw order in uw account. U krijgt hiervan een email.

In Nederland worden bestellingen met een totaal bedrag van € 125,- of meer, gratis geleverd. Wanneer de bestelling minder dan € 125,- bedraagt, worden er € 7,50 verzend- en administratiekosten berekend. Bestellingen naar andere landen binnen en buiten Europa zijn op aanvraag.

BETALINGEN
De prijs die de koper dient te betalen is de prijs vermeld in de huidige prijslijst. Producten blijven eigendom van LakshmiShop totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.

GOEDERENONTVANGST
Bij ontvangst van de goederen dient u nauwlettend te controleren of er producten beschadigd, incorrect of geheel niet geleverd zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

Retourneren:

Retourneren kan binnen 14 dagen, mits ongebruikt en in originele verpakking. De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de koper.

AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is LakshmiShop niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade behalve indien deze laatste veroorzaakt werd door opzet of door grove nalatigheid van LakshmiShop. LakshmiShop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze schade te wijten is aan een fout van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.

WIJZIGINGEN
LakshmiShop heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoops – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op al de leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlandse recht van toepassing.